Holic Lee

2019/10 加入

私信

跟蹤者

暫無粉絲

請問s26 ultima有無膳食纖維

BB 成日冇便便想轉隻有膳食纖維既睇下會唔會好D?

藻油dha可唔可以代替到魚油?

我好怕魚油個味但99話食魚油對肚入面既BB好....聽人講藻油好似同魚油都差唔多有冇MAMI食緊?
沒有更多!